MPS webbinarinspelningar

För att få tillgång till arkivet med alla inspelade webbinarier, vänligen fyll i registreringsformuläret.

Vad är viktigt att tänka på i samband med styrelsers sammansättning? Vilka är förutsättningarna för styrelseutveckling?

Lyssna till Regina Sipos, styrelseordförande och kursledare för styrelseutbildningar, samtala i vårt senaste webinar, med Lena Gatenborg Mohns på MPS om hur man skapar förutsättningar för styrelseutveckling.

Läs mer >

Hur sätter personligheten ramar för våra styrkor och svagheter?

Lyssna på fil. dr. och docent i psykologi, Anders Sjöberg berätta om komplexiteten i att bedöma personlighet utifrån boken Personlighet i arbete, som han skrivit tillsammans med fil. doktor Sofia Sjöberg och leg psykolog Sara Henrysson Eidwall.

Läs mer >

Varför bör man fokusera på medarbetarskap och inte bara på ledarskap?

När vi utvecklar organisationer talar vi ofta om ledarna, men lika viktigt är att fokusera på medarbetarna. Så vad kan ett gott medarbetarskap vara?

Läs mer >

Varför är mål och feedback så viktiga i organisationer? Vad gör detta för motivationen?

Lyssna till Annette Anjou, med bred internationell ledarbakgrund och som även skrivit en avhandling på temat, berätta om sina erfarenheter i vårt webbinar kring hur man omvandlar företagsstrategi till medarbetarmål och hur man får medarbetarna att nå målen.

Läs mer >

Ska du omorganisera, igen?

Lyssna gärna på vår VD Peter Tolstoy, med lång erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling samt organisationspsykolog Jonas Mosskin.

Läs mer >

Hur påverkar dagens situation vårt arbete, våra arbetsplatser och vår arbetsmiljö?

Lyssna gärna på vår VD Peter Tolstoy samtala med Peter Munck af Rosenschöld VD för Sveriges Företagshälsor kring detta viktiga och intressanta ämne.

Läs mer >

Hur kan omställning skapa möjligheter till utveckling?

Lyssna till Lyssna till Amanda Falck från Sveriges HR-Förening, Engagement Manager, och ta del av hur lärande och utveckling behöver utvecklas under omställning.

Läs mer >

Så skapar ni en innovationskultur!

MPS Sverige har inlett ett samarbete med Innovation360 Sweden, där vi kan hjälpa er att skapa en framgångsrik innovationskultur.

Läs mer >

Vilken roll kan HR ta i styrelser och ledningsgrupper?

Lyssna gärna på vår VD Peter Tolstoy samtala med Lena Bjurner Generalsekreterare för Sveriges HR-förening kring detta viktiga och intressanta ämne.

Läs mer >

Hur hjälper dialog oss att förstå varandra även när vi verkar vara oense?

Lyssna på vår VD Peter Tolstoy samtala med Klas Orsvärn, PhD i AI, entreprenör samt forskare i samtalsmetodik, om vikten av dialog, att verkligen försöka förstå varandra även när vi verkar vara oense.

Läs mer >

Arbeta med verkligheten- Resultatfokuserad ledarutveckling 2021-2022

Är du chef över chefer? Lyssna till Lars Johan Clemedson, leg psykolog, författare till boken The Power of Openness and Trust, berätta om MPS Ledarskapsprogram som startas upp i oktober 2021.

Läs mer >

Tillit driver resultat – ledarträning i verkliga situationer!

Tillsammans med organisationspsykologen Lars Johan Clemedson, som skrivit boken The Power of Openness and Trust, har MPS tagit fram ett helt nytt ledarutvecklings- och coachingprogram.

Läs mer >

Vad avgör om du når dina mål eller inte?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Internal och External Locus of Control. Vi kommer berätta om hur denna egenskap påverkar dig, din verksamhet och dina medarbetare, samt hur det tidigt går att identifiera och påverka Locus of Control.

Läs mer >

Implementeringskraft – fem beteendemönster som tar kraften ur din ledningsgrupp

På MPS webbinar kommer vi att presentera hur du kan hantera och motverka beteendemönster som hindrar din ledningsgrupp från att bli effektivare, kraftfullare och mer resultatdrivande.

Läs mer >

Ökad lönsamhet eller skadad verksamhet?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Organizational Citizenship Behaviour och Kontraproduktivt beteende. Vi kommer berätta hur dessa beteenden påverkar dig, din verksamhet och medarbetare, samt hur du tidigt kan identifiera, uppmärksamma och påverka dessa beteenden.

Läs mer >

Spelar personlighet någon roll?

Hur kan svaret på denna fråga hjälpa dig vid rekrytering och utveckling av chefer och specialister? Två olika tolkningsmodeller föreslås inom forskningen: ”broad” och ”specific”. Vad innebär detta och vilken modell leder dig rätt?

Läs mer >

Har din ledningsgrupp tillräcklig kraft?

På webbinaret kommer du att få ta del av forskning och erfarenheter om vad som skapar tillit, öppenhet och genomförandekraft för ledningsgrupper. Vi kommer också att beskriva hur du med hjälp av verktyget Managerial Team Evaluation (MTE) får en tydlig bild av eventuella utvecklingsområden i din ledningsgrupp.

Läs mer >

Lämna dina uppgifter för att få tillgång till MPS webbinararkivet gratis.

Du kommer att få en länk skickad till din e-post.