MPS webbinarinspelningar

För att få tillgång till arkivet med alla inspelade webbinarier, vänligen fyll i registreringsformuläret.

Ökad lönsamhet eller skadad verksamhet?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Organizational Citizenship Behaviour och Kontraproduktivt beteende. i kommer berätta hur dessa beteenden påverkar dig, din verksamhet och medarbetare, samt hur du tidigt kan identifiera, uppmärksamma och påverka dessa beteenden.

Läs mer >

Implementeringskraft – fem beteendemönster som tar kraften ur din ledningsgrupp

På MPS webbinar kommer vi att presentera hur du kan hantera och motverka beteendemönster som hindrar din ledningsgrupp från att bli effektivare, kraftfullare och mer resultatdrivande.

Läs mer >

Vad avgör om du når dina mål eller inte?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Internal och External Locus of Control. Vi kommer berätta om hur denna egenskap påverkar dig, din verksamhet och dina medarbetare, samt hur det tidigt går att identifiera och påverka Locus of Control.

Läs mer >

Lämna dina uppgifter för att få tillgång till MPS webbinararkivet gratis.

Du kommer att få en länk skickad till din e-post.