MPS webbinarinspelningar

För att få tillgång till arkivet med alla inspelade webbinarier, vänligen fyll i registreringsformuläret.

Arbeta med verkligheten- Resultatfokuserad ledarutveckling 2021-2022

Är du chef över chefer? Lyssna till Lars Johan Clemedson, leg psykolog, författare till boken The Power of Openness and Trust, berätta om MPS Ledarskapsprogram som startas upp i oktober 2021.

Läs mer >

Tillit driver resultat – ledarträning i verkliga situationer!

Tillsammans med organisationspsykologen Lars Johan Clemedson, som skrivit boken The Power of Openness and Trust, har MPS tagit fram ett helt nytt ledarutvecklings- och coachingprogram.

Läs mer >

Vad avgör om du når dina mål eller inte?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Internal och External Locus of Control. Vi kommer berätta om hur denna egenskap påverkar dig, din verksamhet och dina medarbetare, samt hur det tidigt går att identifiera och påverka Locus of Control.

Läs mer >

Implementeringskraft – fem beteendemönster som tar kraften ur din ledningsgrupp

På MPS webbinar kommer vi att presentera hur du kan hantera och motverka beteendemönster som hindrar din ledningsgrupp från att bli effektivare, kraftfullare och mer resultatdrivande.

Läs mer >

Ökad lönsamhet eller skadad verksamhet?

På MPS webbinaret får du ta del av vad forskning och erfarenhet säger gällande Organizational Citizenship Behaviour och Kontraproduktivt beteende. Vi kommer berätta hur dessa beteenden påverkar dig, din verksamhet och medarbetare, samt hur du tidigt kan identifiera, uppmärksamma och påverka dessa beteenden.

Läs mer >

Spelar personlighet någon roll?

Hur kan svaret på denna fråga hjälpa dig vid rekrytering och utveckling av chefer och specialister? Två olika tolkningsmodeller föreslås inom forskningen: ”broad” och ”specific”. Vad innebär detta och vilken modell leder dig rätt?

Läs mer >

Har din ledningsgrupp tillräcklig kraft?

På webbinaret kommer du att få ta del av forskning och erfarenheter om vad som skapar tillit, öppenhet och genomförandekraft för ledningsgrupper. Vi kommer också att beskriva hur du med hjälp av verktyget Managerial Team Evaluation (MTE) får en tydlig bild av eventuella utvecklingsområden i din ledningsgrupp.

Läs mer >

Lämna dina uppgifter för att få tillgång till MPS webbinararkivet gratis.

Du kommer att få en länk skickad till din e-post.