Våra tjänster

Starkare företag
skapas tillsammans

På MPS Sverige handlar vårt arbete om att hjälpa våra klienter nå bättre resultat. Det gör vi genom att stärka kompetensen och dynamiken i företaget. Rätt kompetens är avgörande för att vässa konkurrensfördelarna och nå de strategiska målen.
Executive och Board

Värdet ligger i resultatet vi levererar

På MPS har vi arbetat med ledningsgrupper och styrelser sedan 1974. Med den erfarenhet och kontaktyta som våra konsulter har efter sina många år i affärslivet erbjuder vi våra klienter resultatinriktade lösningar, oavsett om vår uppdragsgivare vill rekrytera rätt kompetens eller höja den befintliga kompetensen till en ny nivå.

Läs mer om Executive and Board 

Utveckling av ledarskap och organisation

Lyhörda ledare skapar en sympatisk medarbetarupplevelse

Att leda expert- och kunskapsorganisationer är en ädel konst. Sådana miljöer kräver öppenhet och tillit. På MPS vet vi att företagets ledningsgrupp måste ha den grad av uppmärksamhet, delaktighet och ansvarstagande som krävs för att kunna leda rätt och skapa en resultatdriven men mänsklig arbetsgemenskap.

Läs mer om utveckling av ledarskap och organisation

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487