People Analytics

För att företag
består av människor

En omsorgsfull medarbetaranalys är ett viktigt verktyg för varje ledare som vill utveckla affärsverksamheten.

En positiv och effektiv arbetskultur

På MPS ser vi att en regelbunden analys av medarbetarnas motivation och deras känslor är det bästa sättet att skapa en samhörighet som i sin tur gynnar företagets utveckling.

Regelbundenheten är det bästa sättet att föregripa risker och hot. Medan verksamhetskulturen ofta förändras långsamt, kan känsloklimatet förändras mycket snabbt.

– När vi kartlägger känsloklimatet i ett företag kan vi också handleda vår klient i hur medarbetarnas positiva känslor och attityder kan stärkas för att skapa en positivare, och därmed effektivare, arbetskultur. Därför är medarbetaranalysen en viktig del av all målmedveten HR-verksamhet, säger vd Peter Tolstoy.

Känslan sitter kvar länge

Siffror och statistik kommer och går, men känslor består. Och känsloklimatet på en arbetsplats uppstår genom det som uttrycks varje dag. Eftersom känslor, både positiva och negativa, utgör en så viktig del av oss som medmänniskor har känslorna naturligtvis en avgörande betydelse för hur vi presterar och mår i grupp.

Med en positiv känsla går arbetet bättre, vi orkar bättre och det blir lättare att lösa problem. I ett team smittar känslorna, och givetvis gynnar positiva känslor den gemensamma arbetsglädjen.

– Däremot är ett negativt känsloklimat ödesdigert. Att sopa sådana känslor under mattan har aldrig fungerat. Det är varje ledares ansvar att ta tag i sådana missförhållanden. Och hellre då förekomma än förekommas, säger Tolstoy.

MPS har kartlagt medarbetarupplevelser i över 30 år och enligt Tolstoy är bolagets långsiktiga engagemang något som klienterna uppskattar.

– Med våra beprövade intervju- och kartläggningsmetoder sammanställer vi först en tydlig analys av känsloläget i organisationen och förankrar sedan analysen hos vår uppdragsgivare. Därefter ger vi tydliga rekommendationer och föreslår när en uppföljning bör göras. Vi lämnar aldrig vår klient ensam med en rapport, säger han.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487