Organisa­tions­analys

Ökad drivkraft tillsammans

Det är svårt att själv ta pulsen på den egna organisationen. Men med en djuplodande och engagerande analys får du en pålitlig och tydlig helhetsbild av nuläget.

Tillsammans skruvar vi upp effektiviteten och resultatet

På MPS har vi i över 30 år hjälpt våra klienter med att utveckla företag i en rad olika branscher.

Oavsett storleken på organisationen är vårt mål att bidra till en effektivare och mer resultatinriktad organisation. I det arbetet är nyckeln till framgång ofta att tillsammans med organisationens alla medarbetare bygga upp, eller förädla, medarbetarkulturen så att den präglas av tillit och öppenhet.

Vi tar oss an varje uppdrag utifrån tre olika perspektiv och erbjudanden:

– Insikterna vi på MPS bidrar med är bara det första steget framåt. Sedan jobbar vi tillsammans med vår klient för att få till stånd långsiktiga och ansvarsfulla förändringar, säger vd Peter Tolstoy.

Tre steg mot framgång

  1.  Varje organisationsanalys undersöker vi hur klientens verksamhet fungerar genom att engagera medarbetarna i organisationsutvecklingen.
  2.  I vår resultatanalys identifierar vi de viktigaste utvecklingsbehoven och ger klienten tydliga och verklighetsförankrade rekommendationer.
  3.  Vi gör uppföljningsmätningar för att kontrollera att de implementerade åtgärderna har varit effektiva och lett till de uppsatta målen.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487