MPS står för starkare företag

Vi är MPS Sverige

Sedan 1982 har vi på MPS Sverige hjälpt våra klienter att stärka sin organisation. Ofta handlar våra uppdrag om att hitta rätt ledare och att utveckla ledarskapet, ledningsgrupper och bolagsstyrelser.

– Vårt arbete handlar i hög grad om att hjälpa våra klienter nå bättre resultat genom att stärka kompetensen och dynamiken i företaget. Rätt kompetens är avgörande för att kunna stärka konkurrensfördelarna och stödja företagets strategiska mål, säger vd Peter Tolstoy.

En nordisk föregångare

MPS (Management Personnel Services) grundades 1974 i Helsingfors av finländaren Marcus Herold och amerikanen Thomas GrosJean.

– Med alla mått mätt var duon Herold & GrosJean både nordiska föregångare och extremt dynamiska. De byggde upp ett starkt MPS medan det ännu fanns få professionella rekryteringsbyråer och headhunting fortfarande var ett okänt begrepp, säger Tolstoy.

I dag har MPS kontor i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

“ (1)

Våra klienter har ett enda mål. De vill stärka sin organisation för att nå sina affärsmål. I det arbetet är MPS Sverige den givna partnern.

 

Peter Tolstoy

VD, MPS Sverige

MPS i siffror

Några nyckeltal

3 500 Assessments varje år
2 000 Rekryteringar varje år
150+ specialister till ditt förfogande
140m  SEK Försäljning
50 år av erfarenhet
Vår breda horisont

MPS internationellt

MPS-koncernen har kontor i Sverige, Finland och i de baltiska länderna. Som medlem i de internationella nätverken Panorama Search och Career Star Group har vi representation i över 50 länder.

Läs mer om MPS i världen

 

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487