Utveckling av ledarskap och organisation

Med fokus på det som ger resultat

Det är lätt att tappa fokus när  tekniken utvecklas snabbt och konkurrensen har fått en global dimension. På MPS hjälper vi våra klienter att utveckla hela organisationen till ett samspelt och resultatdrivet team.

Analys av helhetens nyanser

Ett förändringsarbete som ska hålla på lång sikt kräver ett helhetsgrepp, enskilda punktinsatser leder ingenvart.  Samtidigt ska förändringsarbetet inte stoppa upp verksamheten, allt ske medan hjulen rullar.

– Därför arbetar vi enligt en beprövad modell där varje insats är starkt förankrad i klientens vardag. Den modellen fungerar för både ledningsgrupper och enskilda medarbetare, säger Peter Tolstoy, vd för MPS Sverige.

En heltäckande palett

Två exempel på MPS servicepalett är MPS Ledningsutveckling och MPS People Analytics. I det första erbjudandet ingår tre helheter: teamutveckling, ledarutveckling och byggandet av en resultatdrivande organisationskultur.

– Och i People Analytics ligger fokus på den enskilda medarbetaren, säger Tolstoy. En regelbunden analys av medarbetarnas motivation och deras känslor är det bästa sättet att skapa en samhörighet som i sin tur gynnar företagets utveckling.

 

Läs mer om:

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt