Executive Search

Starka kandidater
för högsta ledningen

MPS Executive Search är en resultatinriktad rekryteringslösning för klienter som söker de främsta kandidaterna till ledningsgrupper, styrelser eller ledarroller.

Styrelseledamöter och ledning från när eller fjärran

På MPS har vi arbetat med ledningsgrupper och styrelser sedan 1974. Med den erfarenhet och kontaktyta som våra konsulter har efter sina många år i affärslivet kan urvalsprocessen vid behov komma igång med en kort startsträcka.

I de fall en klient vill söka efter lämpliga kandidater internationellt hjälper vi dem genom rekryteringsnätverket Panorama Leadership.

– Oavsett marknad ger vi vår klient alla affärsmässiga nyckeltal som sedan kan kopplas till urvalet av kandidater. Detta gör att rekryteringsbeslutet kan fattas på samma sätt som bolagets andra investeringsbeslut, säger vd Peter Tolstoy.

Engagerade styrelsemedlemmar

Ett genomtänkt och regelbundet skifte av styrelsemedlemmar är ett tecken på att styrelsearbetet fungerar. En vanlig utmaning vid valet av nya styrelsemedlemmar är att fastställa vilka kriterier styrelsen ska uppfylla.

– Varje styrelsemedlem ska vara engagerad och bidra med något värdefullt så att ledningen kan förverkliga bolagets strategi. Alltför ofta nöjer man sig med att söka kandidater inom de egna nätverken istället för att fördomsfritt kartlägga andra möjligheter. Min erfarenhet är att de mest engagerade styrelsemedlemmarna brukar dyka upp när man höjer blicken, säger Tolstoy.

En av hörnstenarna i MPS Executive Search är att vi systematiskt sonderar marknaden för att hitta styrelsemedlemmar som matchar uppdragsgivarens värdegrund, vision och strategi. Dessutom anlitas också MPS ofta för att bedöma och utveckla styrelsens arbete samt ta fram riktlinjer utifrån ett ägarperspektiv.

Ambitiösa specialister

Ett vanligt uppdrag för Executive Search-teamet är att hitta rätt specialist eller mellanchef. Ofta är kompetenskraven höga eller ytterst specifika, till exempel inom IT-området, och det ställer särskilda krav på rekryteringsprocessen.

– För sådana uppdrag har vår klient stor nytta av nätverken som våra konsulter har byggt upp under sin egen karriär. Toppkandidaterna läser inte jobbannonser, dem måste man kontakta personligen, säger Tolstoy.

Insikter garanterar en lyckad process

Varje Executive Search-uppdrag inleds med en förstudie, där klientens organisation, affärsstrategi och personalsituation analyseras. Om situationen kräver det kan förstudien färdigställas inom snäva tidsramar.

Utifrån de insikter som förstudien ger tar Executive Search-teamet fram en kravprofil för den roll som ska fyllas. Och så fort uppdragsgivaren ger grönt ljus inleder teamet sin sondering av marknaden för att hitta de mest lämpade kandidaterna.

– I det uppdraget bedömer vi också kandidaternas framtida potential med hjälp av våra verktyg och metoder. Analysmaterialet sammanställs sedan till en helhetsbedömning och ett skarpt beslutsunderlag för klienten, säger Peter Tolstoy.

Tack vare vår beprövade MPS-modell för förstudien ger vi sex månaders garanti för varje uppdrag.

Vill du veta mer? Ta då kontakt.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487