Tjänster för lednings­grupper

Ledningsgruppsutveckling som ger resultat

Dagens ledare och ledningsgrupper ställs inför allt mer komplexa utmaningar. Kundbehoven blir allt mer krävande, tekniken utvecklas snabbt och konkurrensen har fått en global dimension.

Kort reaktionstid ställer höga krav

Öppenhet och tillit är en förutsättning i varje företag som präglas av ett högt tempo.  Ledningsgruppen måste ha den grad av uppmärksamhet, delaktighet och ansvarstagande som krävs för att kunna:

  • fatta snabba men genomtänkta beslut.
  • genomföra överenskomna åtgärder med entusiam och tempo.
  • skapa och främja en organisationskultur som uppmuntrar till starka prestationer och resultat.

I MPS Ledningsgruppsutveckling ingår tre helheter: teamutveckling, ledarutveckling och byggandet av en resultatdrivande organisationskultur.

Målet är att nå en hög nivå av öppenhet och tillit inom ledningsgruppen. Det resulterar i att medlemmarna känner sig bekväma med att effektivt lösa komplexa och känsliga frågor.

Från ord till handling

Decennier av forskning talar sitt tydliga språk: det inte räcker med att man vet något, kunskapen måste också leda till konkreta handlingar.

– Därför fokuserar vi på hur ledningsgruppen agerar i olika situationer. Vi vill synliggöra vilken effekt en handling har på medarbetare, kunder och företagets resultat, säger vd Peter Tolstoy.

Under utvecklingsprocessen arbetar gruppen därför med företagets verkliga affärs- och ledarskapsmässiga utmaningar.

Det verklighetsbaserade upplägget har en tydlig fördel. I stället för att dribbla hypotetiska problem håller deltagarna hela tiden ögonen på det som verkligen händer i teamet. De får med andra ord ett här-och-nu-perspektiv.

Och vilken blir effekten? I ett slag skapar gruppen tillsammans en utmärkt grogrund för en bestående förändring som präglas av öppenhet, tillit, ansvar och delaktighet. Kort sagt, de lägger grunden för ett genuint ledarskap.

Hur MPS bidrar till förändringen

Vi leder ledningsgruppen under hela förändringsarbetet genom att:

  1. öka deltagarnas medvetenhet om hur de själva påverkar övriga teammedlemmars motivation, framgång och lärande.
  2. uppmuntra teammedlemmarna till att våga bli mer öppenhjärtiga.
  3. tydliggöra för deltagarna hur deras eget beteende påverkar organisationskulturen och därmed företagets möjligheter till framgång.
- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487