Business Coaching

Få stöd i ditt ledarskap med MPS Business Coaching

Vill du få nya perspektiv på ditt ledarskap? Eller vill du uppnå din fulla potential? Då kan MPS Business Coaching kan vara precis det du letar efter.

Vår coachningsprocess är ett utmärkt stöd i alla slags ledarskapssituationer, både när allt går som smort och när orosmolnen hopar sig. I alla lägen handlar MPS business coaching om att öka medvetenheten om dina personliga resurser. Tillsammans synliggör vi dina beteendemönster och analyserar hur de påverkar påverkar ditt ledarskap.

MPS Business Coaching hjälper våra klienter att utveckla sin förmåga till självreflektion och identifiera eventuella begränsande uppfattningar.

– Målet är att nå en bestående förändring. Vi arbetar med, och i, klientens verklighet och vi fokuserar på resultatdrivande handlingar. Förändringsarbetet får aldrig stanna vid vackra ord. Därför vill vi stärka vår klients självkänsla, prestationsförmåga och välbefinnande, säger vd Peter Tolstoy på MPS Sverige.

Och den förändringen kommer att vara till nytta för varje företag som vill uppnå sina affärsmål.

MPS Business Coaching i ett nötskal

 • Processen leds av en certifierad coach med lång ledarerfarenhet.
 • Processen omfattar måldefinition, arbete med klientens unika utmaningar och avslutas med utvärdering utifrån överenskomna indikatorer.
 • Processens tidsspann bestäms i samråd med klienten.

Till sist: Av erfarenhet vet vi att tröskeln kan vara hög för drivna ledare att avsätta tid för coachning. Men som Tolstoy säger:

– Den bästa investering du kan göra är att satsa på personlig utveckling.

MPS coachningsprogram går på djupet och ger deltagarna färdigheter och verktyg för att utveckla sina färdigheter inom åtta kärnområden:

 1. Självinsikt och självledarskap
 2. Att leda medarbetare
 3. Coachande ledarskap
 4. Att leda affär
 5. Konflikthantering
 6. Kommunikation
 7. Förändringsledning
 8. Kompetens- och karriärutveckling

Coachningsprogrammet anpassas alltid efter klientens behov och önskemål.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487