Business Coaching

Långsiktighet med
personlig utveckling

Vill du få nya perspektiv på ditt ledarskap? Eller vill du uppnå din fulla potential? Då kan MPS Business Coaching kan vara precis det du letar efter.

Vår coachningsprocess är ett utmärkt stöd i alla slags ledarskapssituationer, både när allt går som smort och när orosmolnen hopar sig. I alla lägen handlar MPS-modellen om att öka medvetenheten om dina personliga resurser. Tillsammans synliggör vi dina beteendemönster och analyserar hur de påverkar din omgivning.

MPS Business Coaching hjälper våra klienter att utveckla sin förmåga till självreflektion och identifiera eventuella begränsande uppfattningar.

– Målet är att nå en bestående förändring. Vi arbetar med, och i, klientens verklighet och vi fokuserar på resultatdrivande handlingar. Förändringsarbetet får aldrig stanna vid vackra ord. Därför vill vi stärka vår klients självkänsla, prestationsförmåga och välbefinnande, säger vd Peter Tolstoy på MPS Sverige.

Och den förändringen kommer att vara till nytta för varje organisation som vill uppnå sina strategiska mål.

MPS Business Coaching i ett nötskal

 • Processen leds av en certifierad coach med ledarerfarenhet.
 • Processen omfattar måldefinition, arbete med klientens unika utmaningar och avslutas med utvärdering utifrån överenskomna indikatorer.
 • Processens tidsspann bestäms alltid av klienten själv.

Till sist: Av erfarenhet vet vi att tröskeln kan vara hög för drivna ledare att avsätta tid för coachning. Men som Tolstoy säger:

– Den bästa investering du kan göra är att satsa på personlig utveckling.

Starkare ledningsgrupper

I vårt coachningsprogram för ledningsgrupper lär sig deltagarna att leda sig själva och sina medarbetare i olika situationer.

Programmet består av två kunskapsblock: i det första blocket kombineras teori och praktik och i det efterföljande analysblocket drar deltagarna nytta av MPS mångsidiga analysverktyg.

MPS coachningsprogram går på djupet och ger deltagarna färdigheter och verktyg för att utveckla sina färdigheter inom åtta kärnområden:

 1. Självinsikt och självledarskap
 2. Att leda medarbetare
 3. Att leda affärsutveckling
 4. Coachande ledarskap
 5. Konflikthantering
 6. Kommunikation
 7. Förändringsledning
 8. Kompetens- och karriärutveckling

Coachningsprogrammet anpassas alltid efter klientens önskemål.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 34 87