360° Analytics

Ett kraftfullt ledarskap
bygger på självinsikt

Framgång med beprövade metoder

I över 30 år har vår 360°-analys varit ett effektivt verktyg för att utveckla ledarskap. Processen passar nya och erfarna ledare; både dem som söker sin unika ledarstil och dem som känner att de vill blåsa liv i den inspirerande gnistan de bär inom sig.

Nyckelordet är självinsikt. All förändring och utveckling bygger på ledarens självinsikt och förmåga att acceptera sig själv. Under utvecklingsprocessen får deltagaren, eller deltagarna, utforma sin unika och effektiva ledarstil.

Kartläggning och analys

I en första enkät samlar vi in personlig respons från kollegor och ledning, och om det önskas också samarbetspartner. Enkäten ger oss den första byggklossen för att tydliggöra olika aspekter av ledarens handlingssätt. Efter det går det att sätta upp konkreta utvecklingsmål och prioritera de viktigaste.

Resultatet från MPS 360°-enkäten blir en utmärkt utgångspunkt för vidare analyser som dessutom kan matchas mot företagets strategiska mål, ledningskriterier, organisationskultur och värderingar.

Den personliga utvecklingsplanen

Under personliga möten får deltagarna i MPS 360° ta del av responsen som de har fått. De samtalen utgör sedan grunden för den personliga utvecklingsplanen.

Det är ofta en mycket personlig upplevelse att ta till sig och diskutera respons man har fått, oavsett hurdan den än är.

– Att då föra den diskussionen med en utomstående gör det lättare att se sitt ledarskap ur nya perspektiv. Det är just de konstruktiva samtalen som leder till den viktiga självinsikten så att du varje dag orkar vara en sporrande ledare, säger vd Peter Tolstoy.

På MPS har vi arbetat med ledningsgrupper och styrelser sedan 1974. Med den erfarenhet och kontaktyta som våra konsulter har efter sina många år i affärslivet kan urvalsprocessen vid behov komma igång med en kort startsträcka.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487