Styrelse­utveckling

Mot ett effektivare styrelsearbete

I takt med att företaget utvecklas finns det skäl att se över hur styrelsen fungerar. Vi hjälper våra klienter att utvärdera och utveckla styrelsearbetet.

Samspel ger resultat

En styrelse måste vara alert och ligga steget före konkurrenterna. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver att varje styrelsemedlem har rätt färdigheter och gott om tid för sitt engagemang.

Samspelet mellan styrelse och vd hör till det viktigaste för ett effektivt styrelsearbete. Och effektiviteten förutsätter att rollerna är tydligt definierade. Med en extern sparringpartner kan styrelsearbetet utvecklas på ett objektivt och logiskt sätt.

Förmågan att reagera och anpassa sig

Företagsstyrelser och ledningsteam står i dag inför två utmaningar som kräver lyhördhet och snabbhet. De måste kunna reagera på utspel från konkurrenter och de måste ha förmågan att anpassa sig till förändringar i den operativa miljön.

Vi erbjuder två beprövade koncept för att våra klienter ska kunna utveckla sitt styrelsearbete och få konkret stöd för sina utvärderings- och utvecklingsprocesser.

MPS Board Barometer®

Grundkonceptet för självständig utvärdering av styrelsearbetet. Med bland annat en omfattande enkät kan vår klient på egen hand bedöma styrelsens arbete och samarbetet med vd.

MPS Board Analyzer®

En mer omfattande analys av styrelsens arbete och utvecklingspotential. I helheten ingår djupintervjuer med styrelsemedlemmar och vd och även gemensam coachning av styrelse och vd.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487