Culture Dynamics

En stark företagskultur
är ett starkt trumfkort

En stark företagskultur är en unik konkurrensfördel, precis som en högklassig strategi eller effektiv organisation.

Få insikt om organisationens styrkor

Med MPS Culture Dynamics kan man beskriva och analysera den rådande företagskulturen. Konkret betyder det att vår klient tydligt ser vad som har positiva eller negativa effekter i den interna kulturen.

Därutöver kan man slå fast varför vissa förändringsförslag möter motstånd, medan andra inte gör det. Den sammantagna analysen bildar sedan en så kallad kulturreferensram.

MPS Culture Dynamics erbjuder möjligheten att beskriva medarbetarnas personliga operativa stil i förhållande till kulturreferensramen.

– På så sätt ser vi tydligt organisationens styrkor och utvecklingsområden och kan matcha dem mot den förändring som man har bestämt sig för att genomdriva, säger vd Peter Tolstoy.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487