Våra värderingar

På MPS Sverige har vi ett enda uppdrag. Vi ska stärka vår klients organisation. I det arbetet följer vi fyra tydliga spelregler som vi inte tummar på. De utgör vår ryggrad och de är ett uttryck för den devis som MPS har följt sedan 1974: Because companies are made up of people.

“ (1)

Varje framgångsrikt företag har byggts på respekt och omsorg.

 

Marcus Herold

Styrelseordförande för MPS

Våra värderingar

Vi vill förtjäna klientens respekt

Vi sätter en ära i att överraska varje klient med vårt kunnande och engagemang. Genom att inte ge upp innan uppdragsgivaren är nöjd skapar vi den bästa förutsättningen för en affärsrelation som är stark, långsiktig och sympatisk.

Våra värderingar

Vi samarbetar för framgång

MPS är en stark kunskapsorganisation och vi ser värdet i att samarbeta över hela företaget och dela med oss av vår kunskap. Att hjälpa våra klienter nå framgång gör vi bäst tillsammans.

Våra värderingar

Vi tror på förändring

I vår roll som förändringsskapare ser vi att nya processer och ledare kan upplevas som något skrämmande. Men vi vet samtidigt att genomtänkt förändring öppnar nya dörrar och tar modiga organisationer till nya nivåer. Därför vågar vi ifrågasätta och föreslå nya lösningar som tar våra klienter och oss själva framåt.

Våra värderingar

Vi vet att välmående ger lönsamhet

På MPS vill vi föregå med gott exempel vad gäller personalens välmående. Vår trovärdighet bygger på att vi alla håller en balans mellan arbete och vila. Också om vår professionella roll tidvis kräver mycket av oss ger vi aldrig avkall på allas vårt välmående. På sikt är det just den inställningen som ger lönsamhet.