MPS 360°-enkäten för utveckling av chefsarbetet

I 360°-enkäten samlar vi in feedback om chefernas agerande från kollegor, ledning och chefer, samt andra potentiella partner. Med 360° kan vi titta på olika aspekter av personers beteende och tydligt ange utvecklingsmål och prioritera de viktigaste.

När resultatet är klart blir det en snabb och pålitlig utgångspunkt för analys. Innehållet kan även anpassas efter kundens strategiska mål, ledningskriterier, organisationskultur och värderingar. Du får allt stöd du behöver från MPS analysenhet och våra konsulter, som är specialister på organisationsutveckling.

Tydlig och illustrativ rapportering

De svarande utvärderar deltagarnas åtgärder utifrån kunskapsnivå och utvecklingsbehov. Därmed kan vi samla in information som underlag för urval och prioritering av utvecklingsmål. Svarande får även ge öppen feedback.

Resultatet i rapporten sammanfattar den insamlade informationen i ett lättillgängligt format. Om flera chefer utvärderas kan resultatet även visas uppdelat på organisations- eller avdelningsnivå.

Feedback och personlig utvecklingsplan

Feedback ges under personliga möten eller i gruppworkshoppar som en hjälp att använda feedbacken från 360° för att utveckla det egna arbetssättet. Varje chef får hjälp med att skapa en personlig utvecklingsplan. Att prata med en tredje part gör det lättare att se olika teman i feedbacken från nya perspektiv.