Undersökningar av styrelsearbetet

Då företagen, företagsledningen och kompetensen förnyas är det naturligt att även styrelsearbetet förnyas. Av styrelsemedlemmar krävs relevant kompetens, erfarenhet och tid, men även förmågan att effektivt utnyttja olika individers färdigheter.

Board Analyzer® är en omfattande enkät som utvärderar styrelsens verksamhet och som granskar styrelsens verksamhet, alla medlemmars kontribution samt samarbetet mellan den verkställande direktören och styrelsen.

Board Barometer® är en kompakt enkät som utvärderar styrelsens verksamhet och omfattar alla centrala delområden som beskriver god styrelseverksamhet.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi