Livshantering och ork

”Organisationens värderingar borde bidra till balansen i fråga om livshantering.”

MPS Research genomförde i oktober 2019 analysen Jaksatko johtaa? (Orkar du leda?) som utredde vilken betydelse balans mellan olika livsområden har på välbefinnande och ork. I undersökningen hade livsområden delats upp i arbete, hem, vänner och hobbyer samt upprätthållande av hälsa. 1 353 finländska representanter för ledningen och arbetstagare svarade i undersökningen.

Undersökningen visade bland annat att särskilt i den högsta ledningen orsakar överbelastning i arbetet allra mest utmaningar vad gäller balans i fråga om livshantering. Den högsta ledningens överbelastning i arbetet återspeglade sig allra mest i erfarenheterna av att sköta sociala relationer och hälsan.

I resultaten syntes starkt oron över att den obalans som arbetsbelastningen orsakar ska fortsätta. Även om man har ett passionerat förhållande till sitt arbete, är det alldeles lika viktigt att också reservera tid för att återhämta sig och samla krafter. På lång sikt leder överbelastning i arbetet oundvikligen till en övergripande obalans i fråga om livshantering och till att människan tappar sina resurser.

Tar man hänsyn i er organisation till balans i fråga om livshantering och ork för såväl ledningen som arbetstagarna?

Kontakta MPS Research så kan vi tillsammans planera hur vi börjar förbättra de utmaningar i er organisation som gäller livshantering och ork.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi