Identifiera och led känsloklimatet i din organisation

”Verksamhetskulturen förändras långsamt, men känsloklimatet kan förändras snabbt.”

Känslor har en avgörande betydelse för människors prestationsförmåga och välbefinnande. Arbetsplatsens känsloklimat uppstår i arbetstagarnas känslor som de uttrycker i daglig växelverkan. Om man har positiva känslor går arbetet bättre, man orkar bättre och det är till exempel lättare att lösa problem. I en grupp smittar känslor, och om positiva känslor råder växer arbetsglädjen. Däremot går arbetet trögt och stämningen är spänd i ett negativt känsloklimat.

I företag där man är medvetna om känslornas kraft och effekt på arbetet satsar man på att öka känslokompetensen i hela organisationen. Då man identifierar det rådande klimatet kan man ytterligare stärka positiva känslor och därmed skapa en positivare arbetskultur. Känslornas betydelse är stor till exempel med tanke på motivation och ett framgångsrikt arbete, eftersom känslorna styr och påverkar allt vi gör.

MPS Research kartlägger organisationens känsloklimat och handleder hur man ytterligare kan stärka positiva känslor och minska förekomsten av negativa känslor samt därmed bidra till att stärka en positivare arbetskultur.

”I en omfattande undersökning som genomfördes av Google var teamets känsloklimat (psychological safety) klart den mest avgörande faktorn som skiljer toppteam från andra team.”

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi