MPS Sverige

MPS är ett finländskt familjeföretag grundat 1974, med verksamhet i Sverige sedan 1982. Sedan 2019 är vi i Sverige ett helägt MPS bolag, fullt integrerat, vilket ger våra kunder och anställda access till hela MPS kompetens. Vi har sedan vår start haft ett långsiktigt perspektiv på våra kunder och vår verksamhet. Våra värderingar genomsyrar vår verksamhet och vår tro på potentialen i människor är ledordet. Med hjälp av våra internationella nätverk kan vi besvara våra kunders behov i 75 länder.

Värdefull tillväxt för alla 

MPS stöder individer, grupper och bolag i arbetslivets alla skeden. Vi anser att det är människorna som gör avgörandet och vår slogan uttrycker denna syn: Because companies are made up of people™.

Vi har en förståelse för arbetsbeteenden och affärsverksamheter. För oss betyder människor entusiasm – alla är bra på något och vår mission är att skapa värdefull tillväxt för alla.

Äkta partnerskap

Vår verksamhet grundar sig på förtroende och interaktivt partnerskap. Vi binder oss till våra kunders målsättningar samt fungerar på ett människonära och ansvarsfullt sätt med långsiktiga lösningar.

MPS International

Våra internationella bolag har verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Kina.

Vår verksamhet stöds även av de internationella partnernätverken Panorama Search och Career Star Group, med hjälp av vilka vi kan säkerställa att vi på global nivå kan besvara våra kunders behov i 75 länder.