MPS Sverige

MPS är ett finländskt bolag som verkar internationellt. Vår internationella koncern har bolag i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Kina. Vår verksamhet stöds även av det starka internationella partnernätverket Panorama Search och av Career Star Group. Med hjälp av våra internationella nätverk kan vi säkerställa att vi på global nivå kan besvara våra kunders behov i 75 länder.

Värdefull tillväxt för alla 

MPS stöder individer, grupper och bolag i arbetslivets alla skeden. Vi anser att det är människorna som gör avgörandet och vår slogan uttrycker denna syn: Because companies are made up of people™.

Vi har en förståelse för arbetsbeteenden och affärsverksamheter. För oss betyder människor entusiasm – alla är bra på något och vår mission är att skapa värdefull tillväxt för alla.

Äkta partnerskap

Vår verksamhet grundar sig på förtroende och interaktivt partnerskap. Vi binder oss till våra kunders målsättningar och fungerar på ett människonära och ansvarsfullt sätt med långsiktiga lösningar.

MPS International

Våra internationella bolag har verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Kina.

Vår verksamhet stöds även av de internationella partnernätverken Panorama Search och Career Star Group, med hjälp av vilka vi kan säkerställa att vi på global nivå kan besvara våra kunders behov i 75 länder.

Du hittar mer information på ländernas egna sidor: länkarna ovan eller i menyn ”MPS Land” uppe till höger. Du kan även kontakta oss direkt via kontaktblanketten eller genom att ringa Roy Herold, verkställande direktör MPS International.

Ta kontakt

* = obligatoriskt fält