Styrelsekompetens

I takt med att bolaget, företagsledningen och kompetensen utvecklas antar även styrelsearbetet nya former. Vi kan erbjuda kompletta tjänster för utvärdering och utveckling av styrelsearbetet.

Styrelsemedlemmar behöver ha relevanta färdigheter och tid för arbetet, men de måste också få möjlighet att använda sig av sina resurser på ett effektivt sätt. Styrelser som ska generera mervärde måste alltid ligga steget före konkurrenterna, och dessutom fungera i en mångkulturell värld.

MPS fokuserar på att förbättra det interna styrelsearbetet. Rollerna för styrelsen och den högsta ledningen måste även vara tydligt definierade. En av de viktigaste faktorerna för ett effektivt styrelsearbete är samspelet mellan styrelsen och VD:n. En extern sparringkonsult hjälper till med att utveckla verksamheten på ett objektivt och logiskt sätt, och använder jämförelsedata för att stämma av att utvecklingen går mot de fastslagna målen. Vi hjälper till med att identifiera kompetenserna hos styrelsemedlemmarna och hur de utnyttjas bäst i styrelsearbetet.

Våra tjänster för utveckling av styrelsearbetet

Att utvärdera och utveckla styrelsearbetet är mycket viktigt för företagets konkurrenskraft, eftersom företagsstyrelser och ledningsteam måste ha en allt snabbare reaktionsförmåga och förmåga att anpassa sig till alla förändringar i den operativa miljön. Vi erbjuder två servicekoncept för utveckling av styrelsearbetet som ger stöd till utvärderings- och utvecklingsprocesser.

MPS Board Barometer®

Ett allsidigt koncept för utvärdering av styrelsearbetet. Med den här enkäten kan kunden utvärdera styrelsens verksamhet och samarbete med VD.

MPS Board Analyser®

En omfattande process för bedömning och utveckling av styrelsearbetet med djupintervjuer av styrelsemedlemmar och VD, samt gruppcoachning.

MPS Due Diligence

Vi har en rad mångsidiga och sofistikerade tjänstepaket anpassade för speciella situationer såsom ägarbyte eller sammanslagningar, eller när det uppstår ett behov av att utvärdera styrelsens profil, ledningen eller personalen. Tjänstekoncept vid ägarbyte och stöd vid företagsaffärer genom våra Due Diligence-tjänster:

  • Board Due Diligence
  • Management Due Diligence
  • HR Due Diligence

Vi har omfattande erfarenhet av att utvärdera både små och stora aktörer.