Management Team Development

MPS är en föregångare på området för ledarskapsutveckling med många års erfarenhet.

Som ett resultat av utvecklingsprocessen blir styrelsen eller ledningsteamet bättre på att identifiera och utnyttja kompetenserna hos varje medlem, får ut mer av sina samtal och kan fokusera på sitt uppdrag. Vi har utvecklat våra processer till effektiva produkter, uppdaterade enligt de senaste trenderna. Alla våra konsulter har chefserfarenhet från olika områden, även på internationell nivå.

Management Team Development

I vår process för utveckling av ledningsteam tar vi hänsyn till ledningsteamets verksamhet i relation till den operativa miljön, de strategiska målen och hur organisationen styrs. Dessutom fokuserar vi på det interna arbetet i ledningsteamet och medlemmarnas aktiviteter och potential.

Läs mer >

Management Development Audit

Management Development Audit (MDA) är ett utvecklingsverktyg för organisationens ledningsteam och nyckelpersonal ger stöd till det individuella ledarskapet och till teamet som helhet och samarbetsförmågan i stort.

Läs mer >