Management Team Development

MPS är en föregångare på området för ledarskapsutveckling med många års erfarenhet.

Som ett resultat av utvecklingsprocessen blir styrelsen eller ledningsteamet bättre på att identifiera och utnyttja kompetenserna hos varje medlem, får ut mer av sina samtal och kan fokusera på sitt uppdrag. Vi har utvecklat våra processer till effektiva produkter, uppdaterade enligt de senaste trenderna. Alla våra konsulter har chefserfarenhet från olika områden, även på internationell nivå.

MPS Ledningsgruppsutveckling

MPS Ledningsgruppsutveckling integrerar teamutveckling, ledarutveckling och byggandet av en resultatdrivande organisationskultur i en och samma process.

Läs mer >

MTE – Management Team Evaluation™

MTE innebär en såväl strukturerad som dynamisk process för att utvärdera ledningsgruppens styrkor och svagheter när det gäller arbetsprocesser, beslutsförmåga och implementeringskraft.

Läs mer >