Vi vet värdet av det goda ledarskapet

Ledarskap är att gå
från ord till handling

Ett fungerande ledarskap ger ett sporrande och resultatdrivet medarbetarskap. Och då finns alla förutsättningar för att bygga starka team.  
På MPS Sverige har vi sedan 1982 hjälpt våra klienter nå högt ställda mål. I såväl organisationsutveckling som rekryteringsuppdrag har vi följt vår övertygelse: att starka företag bara kan byggas tillsammans och med fokus på medarbetarna och deras kompetens.

Våra klienter vill stärka kompetensen och skruva upp dynamiken

Våra tjänster

Executive and Board

När företagets ledning vet vart man vill är halva jobbet gjort. Men sedan gäller det också att skapa den öppenhet och tillit som krävs för att genom ett engagerat medarbetarskap kunna förverkliga visionen.

Våra tjänster

Vi utvecklar både lednings-
grupper och organisationer

Varje förändring som ska hålla på lång sikt kräver ett helhetsgrepp, enskilda punktinsatser leder ingenvart. 

– Därför arbetar vi enligt en beprövad modell där varje insats är förankrad i klientens vardag så att effekten syns fort. Den modellen fungerar för både ledningsgrupper och enskilda medarbetare, säger Peter Tolstoy, vd för MPS Sverige.

Vårt Team

Peter Tolstoy

Peter har tjugo års chefserfarenhet från bland annat Tyskland, Ryssland och Sydafrika. Hans expertis finns inom affärsutveckling, ledarskapsutveckling och Human Resources.

Hans bästa råd:

– Gör det du älskar att göra. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

Ta kontakt