Omställningsprogram

MPS karriärtjänster riktar sig till medarbetare som ska lämna företaget eller överväger en ny karriär.

Det viktigaste målet med omställningen är att ge stöd till personens förändringsprocess och att hitta nya, lämpliga befattningar, utbildning och andra karriärmöjligheter för individen så snabbt som möjligt. Karriärvägledning är lämpligt när personen funderar på framtida möjligheter och behöver hjälp med att uppnå karriärmål. Vår nya tjänst Career Path gör det möjligt att kombinera konsulttjänster som är personfokuserade och flexibla med fördelarna från onlinecoachning.

Omställningstjänster är effektiva och humana och hjälper en person i slutet av en anställning. För de som deltar är det 2,67 gånger mer sannolikt att de kommer att hitta ett nytt jobb än de som inte deltog. För att nå goda resultat måste coachningen erbjuda två saker: aktuell information om jobbmarknaden och jobbsökning samt känslomässigt stöd i förändringen och motivation för jobbsökande. På MPS är vi duktiga inom bägge områden. Vi hjälper våra trainees med vårt kunnande inom rekrytering, headhunting, coachning och digitalt förändringsstöd.

Vi ger varje person individuell uppmärksamhet

Alla är olika och därför är det viktigt att komma ihåg att allas behov och mål är unika. Vi stödjer alla trainees samtidigt som vi tar hänsyn till deras unika situation.

Att hitta din plats och din väg kan kräva professionell hjälp och moderna lösningar. Feedback genom coachning har varit konstruktiv och uppmuntrande. Vi har tackats av de vi coachar, som säger att de uppskattar det psykologiska stöd som de fått och konsultens perspektiv på dagens arbetsmarknad.

Vår uppgift är att förstå, stödja, vägleda och öppna upp kundens egna resurser för nya, positiva erfarenheter. Vårt karriärserviceteam består av erfarna experter inom karriärvägledning och rekrytering. Vi har den senaste informationen om jobbmarknaden, dolda jobb och användning av sociala medier för jobbsökning. Vi anser att den viktigaste delen av coachningsprocessen är upplevelsen av äkta, användbar sparring i utmanande förändringssituationer.

Programmen utförs som individuella coachningsprogram eller som gruppvis coachning i jobbsökning. De kombinerar personlig coachning och onlinelösningar efter kundens behov.

eCareer Path

eCareer Path är en unik utbildningsmiljö online som utvecklats av MPS som stödjer och kompletterar omställningsprocessen.

eCareer Path bidrar till coachningen under coachningsperioden och ett långt tag därefter. En pedagogiskt motiverande digital miljö ger ett perfekt tillfälle att reflektera över framtid och möjligheter. Den utgör vägen som den som coachas tar mot beslutet: ett nytt jobb, studier eller kanske att starta eget. Metoden är flexibel och gör det möjligt för användare att arbeta oberoende av tid och plats och utveckla den egna situationen mellan utbildningssessionerna.

Utöver utbildningsinnehållet och reflekterande uppgifter erbjuder eCareer Path uppdaterade nyheter och händelser samt ytterligare material som passar för olika situationer. Det ger aktuell information om rekryteringsmarknaden och vakanser direkt från experter inom området och ger även tips om dolda jobb som kan vara tillgängliga. Coacher kan välja innehållet i programmet för att uppfylla deras behov med flexibilitet givet deras situation.