Lagen om omställningsskydd för uppsagda medarbetare kräver omställningsutbildning

I början av 2017 kom ett tillägg till arbetsavtalslagen, som reglerar den uppsagda personens omställningsskydd.

Enligt den finska regeringens lag om omställningsskydd är företag skyldiga att ge utbildning i omställning för uppsagda medarbetare. Lagen trädde i kraft 1 januari 2017 och omfattar företag som har fler än 30 anställda. Vad betyder det här för företagen?

Huvudpunkter i lagen om omställningsskydd

Lagen om omställningstrygghet omfattar arbetsgivare som har fler än 30 anställda och arbetstagare som har varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år utan uppehåll. Tillägget till lagen omfattar situationer då samarbetsförhandlingar har inletts 2017.

Krav i lagen om omställningsskydd

  • Arbetsgivaren måste betala för den uppsagda arbetstagarens utbildningsprogram med återanställning som mål efter medarbetarförhandlingar.
  • Värdet för utbildningsprogrammet måste motsvara personens månadslön eller den genomsnittliga månadslönen för dem som arbetar på samma avdelning, beroende på vilket som är mest.
  • Utbildningen måste organiseras som senast två månader efter uppsägningsperioden.

Utbildningen kan organiseras som omställningscoachning individuellt eller i grupp.

Hur kan omställningstjänster betala?

”Ännu mer kostnader” tänker säkert många företag som kämpar ekonomiskt inför medarbetarförhandlingarna. Utöver att betala avgångsvederlag måste de nu även betala coachning i jobbsökning för friställd personal, åtminstone om de har arbetat minst fem år på företaget. Dessutom ska värdet på tjänsten motsvara en månadslön för den friställda arbetstagaren vilket gör att det inte räcker med billiga onlinekurser.

Det här ska vi titta närmare på. Utöver kostnaderna ovan innebär medarbetarförhandlingar med arbetstagare och uppsägningar diverse osynliga kostnader, som är en del av det isberg som finns under ytan. Den här delen är mycket större än den som syns över ytan. Kostnaderna nedan är kopplade till faktorer som inte är lätta att mäta. De har att göra med stämningen, motivationen, produktiviteten, bilden av arbetsgivaren samt även arbetsgivarens ansvarstagande.

Om arbetsgivaren tar hand om sin friställda personal säkerställer det välbefinnandet och motivationen hos den återstående personalen, och företaget kommer snabbare tillbaka till den goda stämningen som rådde före förhandlingarna. Det är trots allt så att personalen som blir kvar inte bara känner sig lättade över att få fortsätta på jobbet när någon annan har friställts. Tvärtom är det så att de blir ledsna för kollegan som slutar och ofta även känner skuld: varför får jag fortsätta när andra måste sluta? Vetskapen om att den som slutar får professionell hjälp med att få ett nytt jobb förbättrar stämningen och bidrar till att bibehålla en hög arbetsmotivation. Och det märks i företagets resultat.

Omställningstjänster skapar en positiv bild av arbetsgivaren

En positiv bild av arbetsgivaren byggs inte bara av att arbetsgivaren använder pålitliga och duktiga samarbetspartner för coachning i arbetssökning. Den underbyggs även av att de som slutar får en chans att uttrycka sina känslor tillsammans med en skicklig coach och fundera på framtiden. Ofta kan coachningen inledas med ilska mot den tidigare arbetsgivaren, men i takt med att coachningen fortskrider avtar ilskan och samtalet fokuseras mer på hur den som coachas ska lägga en bra grund för det som kommer. Det blir mindre anledning att klaga på den tidigare arbetsgivaren bland vänner och bekanta och definitivt inte i sociala medier. En positiv bild av arbetsgivaren märks i rekrytering, engagemang och kundernas beteende. Och allt märks i slutresultatet.

Att ta socialt ansvar genom att tillhandahålla omställningstjänster och genom att ta hand om både chefer och personalen som blir kvar i en svår situation skapar en miljö som präglas av trygghet och omhändertagande. Tyvärr fortsätter uppsägningar att vara en del av framtiden. Vi hjälper till att göra dem så skonsamma som möjligt.