Hjälpa chefer och personal med organisationsförändringar

Vid neddragningar hjälper vi kunderna med förändringsprocessen i organisationen med hjälp av olika former av coachning under förändring.

Målet är att hjälpa både chefer och personal att anpassa sig till den nya situationen så snabbt som möjligt. Under förändringar är en viktig uppgift för ledning och chefer att se till att organisationen fortsätter fungera väl och att den är konkurrenskraftig och effektiv. Under coachningssessionerna får cheferna lära sig att hantera diskussionerna med respekt och professionalitet och hjälpa det egna teamet under förändringen. Deras kapacitet att ta hand om det egna välbefinnandet i utmanande situationer stärks eftersom självständighet vid hantering av förändringssituationer är ett krav på chefer.

Det viktigaste erbjudandet till personalen, både före och efter förändringen, är tillfället att få ventilera och diskutera situationen. De lär sig att känna igen hur de reagerar på förändring och att förstå sina kollegor. De får verktygen som de behöver för att hantera sitt eget välbefinnande och hjälpa de egna teammedlemmarna. Samtidigt som de mår bra och arbetar tillsammans kan personalen snabbare komma tillbaka till ett effektivt arbetsklimat än om de saknar stöd.