Omställning, karriärvägledning och stöd i förändringssituationer med MPS

Vi hjälper organisationer och individer att lyckas i nya situationer. Vi kombinerar vårt kunnande om arbetsmarknaden med ett mänskligt utformat förändringsstöd som hjälper individer att vidareutvecklas i sina karriärer.

MPS hjälper både organisationen och individen, och ser till att utmanande karriärövergångar lyckas bättre. MPS har utvecklat Career Path-programmet som hjälper personer med omställning och karriärvägledning. I Carrier Path kombineras digital coachning (eCareer Path) med flexibla konsulttjänster individuellt eller i grupp. Vid förändringssituationer i en organisation erbjuder vi coachning av ledning och chefer, säkerställer välbefinnandet för personalen och konkurrenskraften för företaget.

Bland vårt stora utbud finns tjänster som vi kan anpassa efter kundernas behov. I programmen kombineras personlig coaching med onlinelösningar. Vårt karriärserviceteam består av erfarna experter inom karriärvägledning och rekrytering.

Lagen om omställningsskydd för uppsagda medarbetare trädde i kraft 2017-01-01

Enligt den finska lagen om omställningsskydd är företag skyldiga att ge utbildning i omställning för uppsagda medarbetare. Lagen trädde i kraft 1 januari 2017 och omfattar företag som har fler än 30 anställda. Vad betyder det här för företagen?

Läs mer >

Omställningsprogram

MPS karriärtjänster riktar sig till medarbetare som ska lämna företaget eller överväger en ny karriär. Det viktigaste målet med omställningen är att ge stöd till personens förändringsprocess och att hitta nya, lämpliga befattningar, utbildning och andra karriärmöjligheter för individen så snabbt som möjligt.

Läs mer >

Hjälpa personal med organisationsförändringar

Vid neddragningar hjälper vi kunderna med förändringsprocessen i organisationen med hjälp av olika former av coachning under förändring. Under coachningssessionerna får cheferna lära sig att hantera diskussionerna med respekt och professionalitet och hjälpa det egna teamet under förändringen. Det viktigaste erbjudandet till personalen, både före och efter förändringen, är tillfället att få ventilera och diskutera situationen.

Läs mer >