Jobba på MPS

För tillfället arbetar det omkring 200 specialister på MPS. Utöver detta omfattar vårt internationella nätverk över 1 500 yrkesskickliga personer inom företagsledning och HR consulting. Grunden till MPS:s framgång är viljan att utvecklas och upprätthålla kunnandet på toppnivå inom vår bransch. En positiv inställning, möjligheten att utvecklas och mångsidiga arbetsroller får oss att trivas.

I MPS får de anställda interna och externa utbildningsmöjligheter. Utvecklingen i det egna arbetet kan även stödjas till exempel med hjälp av mentorskap och olika slag av certifieringscoachningar. I vår organisation erbjuds karriärmöjligheterna i enlighet med situationen och individens önskemål. Den nya karriären kan även finnas inom ett annat företag i MPS-koncernen. Samarbetet mellan företagen görs över landsgränserna, vilket erbjuder en bra möjlighet att upprätthålla och utveckla språkkunskaperna samt lära sig mer om olika kulturer.

De som fungerar som Executive Search-konsulter inom MPS har erfarenhet inom företagsledning från olika affärsområden. Research-konsulterna känner utmärkt till arbetsmarknaden och har goda kunskaper om hur man utnyttjar mångsidiga källor. Specialisterna med olika bakgrunder förenas av viljan att lyckas och utvecklas för att ge kunderna toppresultat.

MPS mår bra

Personalens välbefinnande och en bra arbetsmiljö är viktiga frågor för MPS. Vi kartlägger och utvecklar arbetshälsan genom bland annat kontinuerlig bedömning och coachning av de närmaste cheferna. Vi satsar även på de anställdas fysiska välbefinnande på många olika sätt, till exempel genom att dela ut motionssedlar, utveckla arbetsergonomin och ordna gemensamma motionsevenemang.

En bra arbetsmiljö är viktig för alla som arbetar på MPS. Vi arbetar tillsammans för detta. Vi träffas på gemensamma utvecklingsdagar minst några gånger per år. Dessutom ordnar vi internationella träffar där man kan dela med sig av sina erfarenheter med till exempel en kollega från Kina eller Litauen.

Vill du vara med och bli en del av MPS Sverige? Ta gärna kontakt med vår svenska vd, Peter Tolstoy på peter.tolstoy@mps.se.

Ta kontakt