Våra tjänster

Executive Search

MPS Executive Search är lösningen när du söker personer till din styrelse, ledningsgrupp eller till andra positioner. Vi förstår våra kunders affärsverksamheter och vi har förmågan att hitta kompetenta personer även till krävande positioner. Vår verksamhet grundar sig på hög kvalitet och ovillkorlig konfidentialitet.

Läs mer >

Assessment

Vår personbedömningsprocess ger skarpa beslutsunderlag för att objektivt bedöma framtida arbetsprestation, ledarskapspotential och andra delar viktiga för att lyckas. Vi kopplar även beslutsunderlagen till ekonomiska nyckeltal för att insatsen ska bli mätbar.

Läs mer >

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Graden av framgång beror på organisationens och chefernas förmåga att identifiera talanger som ger konkurrensfördelar. MPS fokuserar på en organisations- och ledarskapsutveckling som utgår från att utnyttja människors olika talanger. Ett gott ledarskap hjälper människor att se sin egen potential, att utvecklas mot egna mål eller att hitta en ny och lämplig roll.

Läs mer >

Business Coaching

MPS business coaching hjälper dig att fokusera på individers potential för att bli bättre på att uppnå företagets mål. Med coachning kommer personers förmåga till självreflektion att utvecklas, deras begränsande uppfattningar identifieras samt prestation och välbefinnande på jobbet stärkas. Coachning ger påtaglig förbättring av individers beteende.

Läs mer >

Omställning och karriärvägledning

Vi hjälper organisationer och individer att lyckas i nya situationer. Vi kombinerar vårt kunnande om arbetsmarknaden med ett mänskligt utformat förändringsstöd som hjälper individer att vidareutvecklas i sina karriärer.

Läs mer >

Organisationsanalys

I vår organisationsanalys undersöker vi hur din verksamhet fungerar idag genom att engagera din personal i organisationsutvecklingen. Vi identifierar viktiga utvecklingsbehov i vår resultatanalys och kommer med förslag på ytterligare åtgärder.

Läs mer >