Våra tjänster

Executive Search

MPS Executive Search är lösningen när du söker personer till din styrelse, ledningsgrupp eller till andra positioner. Vi förstår våra kunders affärsverksamheter och vi har förmågan att hitta kompetenta personer även till krävande positioner. Vår verksamhet grundar sig på hög kvalitet och ovillkorlig konfidentialitet.

Läs mer >

Assessment

Vår personbedömningsprocess ger skarpa beslutsunderlag för att objektivt bedöma framtida arbetsprestation, ledarskapspotential och andra delar viktiga för att lyckas. Vi kopplar även beslutsunderlagen till ekonomiska nyckeltal för att insatsen ska bli mätbar.

Läs mer >