Utvärdering och utveckling av chefs- och ledarskapet

Personal som har bra chefer blir mer motiverade och arbetar därför effektivare åt rätt håll.

Vi stärker alla chefers ledarskapsförmåga och hjälper dem att bygga sitt toppteam. Vi hjälper till med att göra om företagets ledarskapskultur till en kultur där båda sidor är vinnare. Förändring och utveckling baseras på chefens självinsikt och förmåga att acceptera sig själv. Under utvecklingsprocessen får varje chef forma sitt unika och resurseffektiva sätt att leda på. Under utbildningarna använder vi oss av flera olika metoder och digitala utbildningslösningar, som är vår specialitet.

MPS 360°-enkät för ledarutveckling

I 360°-enkäten samlar vi in feedback om chefernas agerande från kollegor, ledning och chefer. Med hjälp av MPS 360°-enkäten och Management Development Audit (MDA) får chefen feedback på sitt arbete och ökad självinsikt. Alla chefer får hjälp med att skapa en personlig utvecklingsplan.

Läs mer >

MPS Pro Development-programmet för chefer

MPS Pro Development-programmet är lämpligt i situationer då ledningens avsikter behöver tydliggöras och rutinerna harmoniseras. Programmet ger även bra stöd vid genomförandet av en ny strategi, när ledningskapaciteten hos nya chefer och nyckelpotentialer behöver stärkas eller när erfarna chefer behöver utveckla sin förmåga till coachning.

Läs mer >