Personalanalys

”En nöjd arbetstagare tillför företaget 40 procent mer än en missnöjd arbetstagare (Hetrick, 2011).”

Personalanalys är en del av målmedveten personaladministration och en central del av chefens verktygslåda. Då den genomförs på rätt sätt är en personalanalys ett verktyg som hjälper att stärka arbetshälsan och arbetstagarnas motivation. För att möjliggöra ett framgångsrikt och produktivt arbete ska såväl kompetensledning, samarbete och genomförandet av förändringar som strukturer och interna processer fungera tillräckligt bra.

Även om majoriteten av de finländska företagen regelbundet mäter personalens trivsel, finns det rum för förbättring i fråga om att omsätta resultaten i praktiken. Barometern för MPS HR-Ledare 2014.

Personalupplevelsen

”Stämningen förklarar 20–30 procent av företagets resultat (Coleman, 2000).”

En personalanalys ger tillförlitlig information om arbetstagarnas åsikter och erfarenheter i organisationen, och hjälper därmed att föregripa risker och hot. En typisk utmaning är emellertid analys av den praktiska betydelsen av undersökningsresultaten på teamnivå och omsättning i praktiken av de observationer av utvecklingsbehov som gjorts utifrån dem.

Vi kan stödja förankringen av utvecklingsåtgärder bland annat genom coachningar inom ledarskap och chefsarbete samt med hjälp av webbutbildningar. Vi är er rådgivare i en övergripande planering av digital inlärning samt i att åstadkomma en effektiv förändring. MPS Research webbtjänster erbjuder en plattform för planering och utarbetande av utvecklingsåtgärder och för uppföljning av framsteg.

Finländska arbetstagares förväntningar och verkligheten på arbetsplatsen möts inte alltid. Ideal Company Survey, BPI Group 2012.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi