Organisationskulturen och förändring

En stark kultur är en lika betydelsefull konkurrensfördel som en högklassig strategi eller effektiv organisering. Den kan inte kopieras och dess effekter syns som framgång på lång sikt.

En stor del av organisationsförändringar misslyckas helt eller delvis, och sådant misslyckande förklaras ofta med kulturella faktorer – antaganden och föreställningar som definierar och styr organisationens verksamhet. På både individ- och organisationsnivån gäller att innan man kan förändra något, måste man identifiera vad som ska förändras. Enhetliga mål, organisering och tillvägagångssätt i organisationen garanterar en tydlig, produktiv och engagerad verksamhetsmodell som ger energi till gemensam verksamhet.

MPS Culture Dynamics-analysen

Med hjälp av MPS Culture Dynamics-analysen beskrivs organisationskulturens nuläge samt identifieras de största föremålen för förändringspositivism och motstånd. Det verksamhetssätt som strategin och värderingarna förutsätter beskrivs enligt kulturreferensramen, för att vi ska hitta de processer och handlingssätt som bryter mot enhetligheten.

Eftersom organisationens verksamhet bygger på individernas verksamhet, erbjuder MPS Culture Dynamics-analysen även möjligheten att beskriva individernas personliga operativa stil enligt kulturreferensramen. Därmed identifierar vi styrkor och utvecklingsområden som är utmärkande för ledningen och nyckelpersonerna i förhållande till den förändring som eftersträvas.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi