Respons och en personlig utvecklingsplan

Resultaten gås igenom med gedigen kompetens, och vi lämnar ingen ensam med resultaten.

Såsom i alla MPS-undersökningar, är målet också för 360-utvärderingen en konkret förändring av verksamheten. Typiskt är att människors beteende förändras i skeden – det är omöjligt att direkt hoppa till ”slutet” eller att hjälpa alla på helt samma sätt.

Respons som ges på ett individuellt möte eller i en gruppworkshop stöder lösningsorienterat alla chefer i att utnyttja den 360-respons som de fått i utvecklingen av sin verksamhet. Kompetenta MPS Coacher handleder alla som fått respons i att ta fram en egen personlig utvecklingsplan. Diskussion med en expert hjälper att identifiera det centrala i responsen och det som är betydelsefullt för en själv.

Ett lösningsorienterat angreppssätt säkerställer att utveckling och växande av chefen åstadkoms så att man bygger på styrkor samt genom att öka självkännedomen. Svåra saker kan behandlas på ett uppmuntrande och konstruktivt sätt. Genom att utnyttja utvecklingsplanverktyg får varje deltagare stöd för att konkretisera och omsätta i praktiken sina egna utvecklingsåtgärder samt för att bygga upp stödnätverk.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi