Ledningsgruppundersökningar

I en övergripande process för utveckling av ledningsgrupparbetet konkretiserar vi ledningsgruppens nuvarande situation som fakta med hjälp av en ledningsgruppbarometer och djupintervjuer.

Ledningsgrupparbetet kombinerar två sinsemellan mycket olika dimensioner. För det första de faktorer som gäller organisationens framtid och grundläggande uppgift och genomförande av den och för det andra faktorer som gäller gruppens arbete och arbetssätt. Även om de faktorer som gäller uppgiften är mycket viktiga, är de alldeles för ofta den enda saken som gruppen är medveten om och aktivt bearbetar. Om grupprocessen inte får uppmärksamhet, kan gruppens effektivitet minska eller i värsta fall kan man inte alls arbeta tillsammans.

I undersökningen granskas enskilda medlemmars roll samt potential som en del av gruppen, effektiviteten av hela gruppens samarbete samt ledningsgruppens effekt på den övriga organisationen. Utifrån undersökningarna hittar vi tillsammans de viktigaste utvecklingsåtgärderna och främjar en målinriktad och systematisk utveckling av ledningsgrupparbetet både på individ- och gruppnivån. MPS ledningsgruppbarometern möjliggör omfattande resultat om ledningsgruppens verksamhet och utvärdering av genomslagskraft vid utveckling av arbetet. Analysen Inledande ledningsgrupp däremot fokuserar på frågor som gäller agerandet i en ledningsgrupp som inleder sitt arbete: ledningsgruppens verksamhet och uppgifter samt dess medlemmars agerande. Undersökningen fokuserar bland annat på ledningsgruppens tidsanvändning, informationsinsamling, beslutsfattande, kommunikation och verksamhetens rytm.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi