360-utvärdering

360-utvärderingen erbjuder tillförlitlig information om chefers och ledares styrkor och utvecklingsområden.

I 360-utvärderingen insamlas feedback om chefens verksamhet av anställda direkt under chefen, de närmaste kollegorna och chefen samt eventuella andra samarbetspartner. MPS 360-utvärderingen granskar personens verksamhet mångsidigt och lyfter tydligt fram utvecklingsområden hos den person som utvärderas samt prioriterar de mest brådskande områdena.

Innehållen i 360-utvärderingen kan också byggas upp från kundens strategi och värderingar till konkreta principer för ledarskap. Därmed utgör 360-utvärderingen ett verktyg för att kommunicera, stödja och följa upp genomförandet av strategin i organisationen.

360-utvärderingen är en av de mest använda verktygen för utvecklingen av ledarskap. Barometern för MPS HR-Ledare 2013 och 2014.

360-utvärderingen stöder chefen i förändringssituationer, i att lösa utmanande situationer, motiverar att lämna komfortzonen mot nya utmaningar och skapar en coachande kommunikationskultur i organisationen.

270- och 180-feedbackutvärderingar

270-utvärderingarna är feedbackanalyser som är riktade till experter. Innehållsmässigt fokuserar de på frågor som är centrala med tanke på samarbete och kommunikation. Den mindre 180-utvärderingen kan användas till exempel för teamchefer eller experter då man vill snabbt utveckla teamets samarbete.

Automatiserad process

Val av 360-utvärderingarnas respondenter samt insamling av e-postadresser, information och genomförande av undersökningen är ofta en sysselsättande och tung process. Vi ville påskynda och underlätta det förberedande arbetet, så vid behov kan vi också erbjuda ett automatiserat sätt att samla in information och genomföra en undersökning. Då skickar vi till de personer som ska utvärderas ett meddelande och en länk som de kan använda för att enkelt meddela de uppgifter som behövs, välja enkäternas språkversioner per respondent samt inleda utvärderingarnas informationsinsamling.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi