Ledarskap

Bakom en framgångsrik organisation finns alltid ett ledarskap som kan förnya sig och högklassigt chefsarbete.

En realistisk bild av styrkorna i ledning av organisationen och utvecklingsområden för chefernas verksamhet möjliggör ett enhetligare ledarskap och effektivare verksamhet. Undersökningar om ledarskap visar var man befinner sig och vad man borde satsa på för att organisationen ska ha framgång nu och i framtiden; vare sig det är fråga om ledningsgruppen eller enskilda chefer. Med hjälp av individualiserade utvecklingsplaner understöds ledarnas och chefernas utveckling och ork i arbetet i dagens föränderliga verklighet. MPS är en pionjär inom undersökningar i området i Finland. Vi har även tillgång till mycket jämförelsedata om expertorganisationers ledningsgrupper och ledare.

Ett högklassig ledarskap är en förutsättning för framgång. MPS Ledarskapsundersökning 2017.

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi