MPS People Analytics – konkret stöd för utveckling av verksamhetskulturen och affärsverksamheten

MPS People Analytics har genomfört hundratals analyser som gäller personalupplevelsen i över 30 år. Vår kärnverksamhet är planering och genomförande av analyser som utvecklar affärsverksamheten. Vårt omfattande tjänsteutbud omfattas bland annat undersökningar av organisationskulturen, 360-mätningar, ledningsgrupps- och styrelseutvärderingar samt traditionella arbetshälso- eller personalanalyser.

Då man granskar en organisations verksamhetskultur, styrkor samt utvecklingsområden eller framtidsutmaningar, är det avgörande att få en tillförlitlig och tydlig helhetsbild. Det behövs tillförlitlig analysinformation som underlag för beslut, men en analys är inte tillräcklig i sig. Analys, prioritering och konkretisering är en absolut förutsättning för ett lyckat utvecklingsprojekt. Därför börjar alla våra undersökningsprojekt med frågan: vilket konkret mål vill vi uppnå med undersökningen?

Stark kompetens i att förstå individers arbetsbeteende

Syftet med all forskning är att utreda och lära sig något nytt om den företeelse som undersöks. Grunden för MPS Research verksamhet är förståelse för organisationers verksamhet och individers arbetsbeteende. MPS-Bolagens psykologer samt tiotals certifierade konsulter och coacher inom affärsverksamhet tar hand om detta. I vår verksamhet förenas ett starkt beteendevetenskapligt perspektiv, professionell planerings- och analyskompetens samt teknologiskt sett moderna och flexibla lösningar.

Vi lämnar inte er ensamma med resultaten

Vi ger er inte bara en undersökningsrapport, och vi lämnar aldrig kunden ensam med resultaten. Vår verksamhet utgår från ett förtroligt och kommunikativt partnerskap samt från att uppnå de mål som fastställts tillsammans med kunden. Vårt mål är att uppnå resultat människoorienterat och ansvarsfullt, så att vi erbjuder långvariga och konkreta lösningar.

Vi kan stödja utnyttjande av undersökningsresultaten och förankring av utvecklingsåtgärder bland annat genom utveckling av ledarskap och chefsarbetet samt med hjälp av webbutbildningar. Vi är er rådgivare i en övergripande planering av digital inlärning samt i att åstadkomma en effektiv förändring.

Personalanalys

Personalanalys är en del av målmedveten personaladministration och en central del av chefens verktygslåda. Då den genomförs på rätt sätt är en personalanalys ett verktyg som hjälper att stärka arbetshälsan och arbetstagarnas motivation.

Läs mer >

Ledarskap

Bakom en framgångsrik organisation finns alltid ett ledarskap som kan förnya sig. I 360-undersökningen insamlas feedback om chefens verksamhet av kollegor, anställda direkt under chefen och chefen samt eventuella andra samarbetspartner.

Läs mer >

Organisationskulturen och förändring

En stark kultur är en konkurrensfördel som inte kan kopieras och dess effekter syns som framgång på lång sikt. En stark kultur har sin utgångspunkt i syftet med organisationens existens och skapar engagemang och energi.

Läs mer >

”360°-utvärderingen är ett övergripande hjälpmedel för utveckling och ger vid upprepade mätningar en utmärkt möjlighet att följa upp såväl hela organisationsnivåns som teamens utveckling och även den personliga utvecklingen.”

Minnamari Marttila
Administrativ direktör, Finnfund

"MPS har lyckats utmärkt som partner. Vi har uttryckligen fått av dem den tjänst som vi ville få och resultaten av samarbetet är tydligt verifierbara." 

Juha Rusama
Verkställande direktör, Autoverkkokauppa.fi