Management Team Development

Ledningsteam i verksamheter som är framgångsrika är framtidsorienterade och har en förmåga till förnyelse. Konsten att få ett väl fungerande och framgångsrikt ledningsteam handlar om att kunna identifiera och utnyttja olika slags kunskaper, nätverka och att leda genom att coacha.

När ledningsteamet har gått igenom utvecklingsprocessen blir det lättare att implementera strategier och utvinna synergieffekter. När MPS utvärderar och utvecklar ledningsteam använder vi oss av en barometer som visar ledningsteamets nuvarande situation med aktuella data. Tillsammans identifierar i vi sedan de viktigaste utvecklingsåtgärderna och hur ledningsteamets prestationer kan utvecklas systematiskt.

Utvecklingsarbetet bidrar till en bättre samordning av arbetet inom ledningsteamet och dess medlemmar genom att vi fokuserar på det viktigaste och använder oss av teammedlemmarnas olika styrkor så gruppens alla resurser utnyttjas. Med utgångspunkt från vår verksamhetsorienterade metod och observationer av företagets aktuella läge och utmaningar säkerställer vi att ledningsteamet har den förmåga till anpassning och förnyelse som krävs.

MPS-programmet Management Team Development kan t.ex. vara lämpligt i situationer som dessa:

  • Utveckling av ledningsteamets arbete
  • Stöd till förändring
  • Vid tillsättning av ett nytt ledningsteam
  • När samarbetet i ledningsteamet fungerar dåligt

Våra primära tjänster för ledningsteam:

  • Utbildningar av ledningsteam
  • Ledningsbarometern
  • Företagscoachning