Management Development Audit – MDA

I det här programmet får organisationens nyckelpersoner hjälp med att genomföra och utveckla företagets processer i linje med den fastslagna strategin. Granskningen hjälper organisationen att utveckla ledningsarbetet och cheferna med att hantera och implementera förändring.

MDA är ett utvecklingsverktyg för organisationens ledningsteam och nyckelpersoner ger stöd till det individuella ledarskapet och till teamet som helhet och samarbetsförmågan i stort. MDA-programmet ger stöd till ledning och nyckelpersoner som behöver utveckla sitt ledarskap i linje med strategin för att klara framtidens utmaningar. Programmet utvecklar ledarskapet och chefsarbetet, och hjälper ledningsteamet att genomföra förändringsarbetet snabbare.

All förändring börjar med individen

Att förändra en grupp eller organisations verksamhet kräver förändring av individernas beteende. MDA stärker självinsikten och formar en föreställning av hur personen kan utvecklas som ledare. Grundat på MDA-analysen gör vi en sammanfattning av organisationens ledningsstatus. Nödvändiga utvecklingsåtgärder kan anpassas efter de individuella och organisationsmässiga behoven.