Ledarskaps- och organisationsutveckling

MPS fokuserar på en organisations- och ledarskapsutveckling som utgår från att utnyttja människors olika talanger. Ett gott ledarskap hjälper människor att se sin egen potential, att utvecklas mot egna mål eller att hitta en ny och lämplig roll.

Våra tjänster bygger på en princip där vi kombinerar vårt kunnande om personers beteende på jobbet med bolagets behov. Vi planerar utvecklingsprocesserna tillsammans med dig och implementerar dem på ett lösningsorienterat sätt. Vi är praktiskt inriktade och förlitar oss på människors förmåga. Vi hjälper våra kunder att växa.

I våra tjänster använder vi organisations- och ledarskapsenkäter samt utvärderingsverktyg från vår analysavdelning. Dessutom använder vi vedertagna och beprövade bedömningsverktyg, till exempel analyser av ledarskapsstilar och personligheter. Som pionjär inom e-learning har MPS tillgång till instrument för digitalt lärande som vi använder tillsammans med lokal utbildning på platsen.

Styrelsekompetens

Styrelseutveckling förbättrar det interna ledningsarbetet. MPS kan erbjuda en rad tjänster för utvärdering och utveckling av ledningsarbetet. Efter en styrelseutveckling med MPS blir styrelsen bättre på att identifiera och använda kunnandet hos varje medlem, och kan fokusera på sin roll som utvärderare av förändringar i bolagets operativa miljö och som sparringpartner till den operativa ledningen.

Läs mer >

Management Team Development

MPS är en föregångare på området för ledarskapsutveckling med många års erfarenhet. Som ett resultat av utvecklingsprocessen blir ledningsteamet bättre på att identifiera och utnyttja kompetenserna hos varje medlem, får ut mer av sina samtal och kan fokusera på sitt uppdrag. MPS Management Development Audit är ett utvecklingsverktyg för organisationens ledningsteam och nyckelpersonal som ger stöd till det individuella ledarskapet och till teamet som helhet och samarbetsförmågan i stort.

Läs mer >

Ledarutveckling

Att chefens arbete fungerar är en förutsättning för bolagets framgång eftersom personal med bra chefer blir mer motiverade och arbetar effektivare åt rätt håll. Syftet med våra tjänster för ledarskapsutveckling är att stärka ledarskapet på individ- och organisationsnivå. Förändring och utveckling börjar med individen och självinsikt. Under utvecklingsprocessen får varje chef skapa sitt unika sätt att fungera som chef.

Läs mer >

Organisationsanalys

I vår organisationsanalys undersöker vi hur din verksamhet fungerar idag genom att engagera din personal i organisationsutvecklingen. Vi identifierar viktiga utvecklingsbehov i vår resultatanalys och kommer med förslag på ytterligare åtgärder. Vi gör uppföljningsmätningar för att kontrollera om åtgärderna har varit effektiva.

Läs mer >

Ledarträning i verkliga situationer

Tillsammans med organisationspsykologen Lars Johan Clemedson har MPS tagit fram ett helt nytt ledarutvecklings- och coachingprogram. Programmet baserar sig på deltagarnas agerande i verkliga situationer. Det bygger på tillit och öppenhet. Du tränas i dina reella utmaningar och leder andra i deras. Programmet tar sin utgångspunkt i deltagares affärsmässiga utmaningar och utmynnar i handlingar med tydliga affärsmässiga effekter.

Läs mer >