Vill du bli verkställande direktör, ingå i den högsta ledningen eller bli styrelsemedlem?

Du kan uttrycka ditt intresse för nya karriärmöjligheter genom att kontakta våra MPS Executive Search-konsulter eller genom att skicka in ditt CV här. Beskriv vilka typer av uppgifter du är intresserad av, speciellt ifall du önskar byta bransch. Vi kommer att kontakta dig och fråga om ditt intresse när vi har öppna positioner lämpliga för din profil.

Mellanchefer eller krävande specialistuppgifter

MPS Executive Search-processen kan vara det effektivaste – eller kanske till och med det enda – sättet att hitta en specialist inom ett snävt område. Med enbart en konventionell annons når man nödvändigtvis inte rätt målgrupp. Därför är Executive Search ett effektivt verktyg när man söker specialister och mellanchefer.

Konfidentialitet

All information och allt material som du skickar till oss behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med de etiska principerna inom executive search och kraven i dataskyddslagen, GDPR.

För tillfället har vi bara executive search uppdrag utan annonsering men lämna gärna en öppen ansökan.

Du kan lämna en öppen ansökan här.