Business Coaching

MPS Business Coaching fokuserar på individens potential för att bättre uppnå företagets mål. Med coachning kommer personers förmåga till självreflektion att utvecklas, eventuella begränsande uppfattningar identifieras samt prestation och välbefinnande på jobbet stärkas.

Målet med MPS Business Coaching är att uppnå en permanent positiv förändring av beteendet. Förändringen kommer att förbättra organisationens förmåga att uppnå de strategiska målen. Processen leds av en certifierad coach med gedigen ledarerfarenhet och omfattar en definition av mål, arbete med personens unika utmaningar, samt utvärdering av förändring utifrån avtalade indikatorer.

Coachningsprocessen är ett utmärkt stöd vid utmanande ledarskapssituationer och omställningssituationer, samt gör det lättare att upptäcka nya perspektiv. Business Coaching ökar medvetenheten om individens personliga resurser och synliggör beteenden och dess effekter på omgivningen.

Vi arbetar med personens verklighet och har stort fokus på resultatdrivande handlingar så att det inte stannar vid ord.

Vårt företag har närmare 30 certifierade Business Coacher med omfattande erfarenhet både nationellt och internationellt. Ett coachningssamarbete med MPS skapar konkreta och mätbara resultat.