Företagscoachning

MPS företagscoachning hjälper dig att fokusera på individers potential för att bli bättre på att uppnå företagets mål. Med coachning kommer personers förmåga till självreflektion att utvecklas, deras begränsande uppfattningar identifieras samt prestation och välbefinnande på jobbet stärkas. Coachning ger påtaglig förbättring av individers beteende.

Företagscoachning är en process för individuellt ledarskap som fokuserar på individens unika situation och utmaningar. Kunden utvecklar sina kompetenser och färdigheter för att uppnå organisationens kort- och långsiktiga mål med hjälp av en inspirerande coach.

Målet med MPS företagscoachning är att uppnå en permanent positiv förändring av beteendet. Förändringen kommer att förbättra organisationens förmåga att uppnå de strategiska målen. Processen leds av en certifierad coach och omfattar en definition av mål, coachning och utvärdering av förändringar med avtalade indikatorer. MPS företagscoachning är till exempel väl anpassad till diverse förändringssituationer och även för individer och organisationer som har som mål att utveckla sig.

Coachningsprocessen är ett utmärkt stöd vid utmanande ledarskapssituationer och omställningssituationer, samt gör det lättare att upptäcka nya perspektiv. Företagscoachning ökar självinsikten och medvetenheten om individens personliga resurser och vilken effekt olika åtgärder kan ha.

Vårt företag har närmare 30 certifierade företagscoacher med omfattande erfarenhet både nationellt och internationellt. Ett coachningssamarbete med MPS skapar konkreta och mätbara resultat.