MPS Assessment

Med rätt kompetenser inom bolaget kan man förbättra konkurrensfördelarna samt stödja bolagets strategiska mål. Med hjälp av MPS Assessment kan vi identifiera kandidatens nuvarande kompetens samt framtida potential. Vår personbedömning är ett effektivt verktyg då man utvärderar specialisternas kunnande, styrkor och utvecklingsområden i förhållande till företagets målsättningar. Personbedömning får extra tyngd i situationer där konkurrensen är stenhård och det lilla extra är det som gör skillnad.

Våra personbedömningar grundar sig på ett multimetodssystem och vi använder moderna, fungerande metoder av hög kvalitet och som lämpar sig bäst för situationen och bolaget i fråga.

Vi samlar respons av alla som deltagit i personbedömningarna samt av våra kunder. Vi säkerställer kvaliteten med intern certifieringsutbildning i MPS för personbedömning och med interna kvalitetsrevisioner. Våra certifierade konsulter genomför personbedömningarna alltid med respekt för individen.

MPS Aptitude Assessment

MPS Aptitude Assessment stöder valet av den nya personen och ger jämställd information om kandidaternas styrkor och utvecklingsområden.

Om man vill bygga framgångsrika bolag bör man identifiera rätt personer för bolaget, vad som bygger framtida arbetsprestation samt vad som är bolagets målsättning. Detta sammanställs sedan till en kravprofil för rollen samtidigt som bedömningens mål fastställs med den rekryterande chefen. Utifrån detta väljs sedan lämplig metod och tillvägagångssätt för bedömningen.

MPS Leadership potential

Bolagets situation, affärsstrategi och kultur fastställer de nödvändiga kriterierna för ledarskapet.

Studier har även påvisat att vissa karaktärsdrag och arbetsmetoder hos ledaren är viktiga med tanke på framgång, även om man inte kan fastställa allmänna ledarskapskompetenser som lämpar sig för alla bolag. Ledarens arbetsmetoder och personlighet inverkar på arbetsgemenskapens dynamik samt kultur som i sin tur inverkar på organisationens effektivitet och resultat. Vid en ledarbedömning fokuserar vi på hur väl ledarens arbetsmetoder och personlighet lämpar sig för bolaget och dess utmaningar.

Ta kontakt